spinner

Jihomìstský Pivovar

Jihomìstský Pivovar

Podjavorinské 1602 / 11
Praha - Chodov, Praha, 149 00
Czech Republic

+ 420 222 352 241

Year Established: 2010

Links:

Sign Up to Participate:Jihomìstský pivovar je pivovarem restauraèním. Co to znamená ? Že vám nabízí posezení v pøíjemném prostøedí u kvalitního piva, které si sami vaøíme pøímo v prostorách restaurace ! Pivo se vaøí v nádherných mìdìných varnách, ty navrhl známý milovník piva a dobrého jídla František Richter. Ochutnat mùžete jedenáctku nebo klidnì i ètyøiadvacítku - v tomto rozmezí stupnù se tu pivo váøí. U experimentálních varù není horní hranice dána. Jihomìstský pivovar jsme otevøeli v bøeznu roku 2010. Zrekonstruován byl z tepelné kotelny, která " zkrášlovala " Jižní mìsto. Otevøením pivovaru jsme, jak alespon doufáme, pøispìli ke zkvalitnìní kulturního života v této èásti Prahy. Nejenže plánujeme hudebnì-zábavné poøady, ale víme, že i gastronomie musí mít urèitou kulturu ... Pøijd'te to vyzkoušet ! Pøijemné posezení a kvalitní chut'ový zážitek vám pøejí zamìstnanci Jihomìstského pivovaru.

ID: 10975 Last updated 6 days ago Added to database 10 years ago

Quick Stats

5

Beers

3

Reviews

0

Likes
Most Drunk: None
Highest Rated: Jihoměstsky Bitter Ale [3.300]
Most Reviewed: Jihomìstský Weissbier 13° [1]

Beers

Beer | Style | ABV Score
Jihoměstsky Bitter Ale
Bitter| 4.6 %
3.300 (1)
Jihomìstský Jihomìšt'an 11°
Vienna / Amber Lager| 4.5 %
-
Jihomìstský Ležák Svìtlý 12°
Bohemian / Czech Pilsener| 5 %
-
Jihomìstský Pražský Weisse
Berliner Weisse| 3.4 %
3.150 (1)
Jihomìstský Weissbier 13°
Dunkel Weizen| 4.8 %
3.200 (1)

Sign up to Add a Missing Beer

Where in the World?


1 Member Photo


Sign up to share your photos

Rating Distribution

Minimum of 10 Reviews Required

Top Members

Most Reviewed By:

Not Yet Available

Most Drunk By:

Not Yet Available

Discuss This Brewery