Brewery Directory

Brewery Directory

Browse by Country:
-> Select a City:
Name | Location Beers Score
Beijing Beer Asahi (Asahi Breweries Group)
Beijing, China
1
2.625
Beijing Yanjing Beer Co
Beijing, China
4
2.575
CBR Brewing
Zhaoqing, Guangdong, China
1
2.420
China Resources (Dalian Brewery)
Dalian, China
1
Guangdong Blue Ribbon Group
Zhaoquing, Canton, China
3
2.642
Guangzhou San Miguel Brewery Company
Guangzhou, China
1
2.575
Hangzhou Qiandaohu Beer Company
Hangzhou, China
0
Hangzhou Xihu Beer Asahi Co.
Hangzhou, China
1
2.360
Harbin Brewery Group (Anheuser-Busch)
Harbin, Xiangfang, China
2
2.633
Ningbo Golden Lion Beer Co. (InBev)
Yinjiang Town Ningbo, Zhejiang, China
1
2.850
Red Dragon
Qingdao, China
1
3.125
Shanghai Asia Pacific Brewery (Heineken)
Shanghai, China
2
2.763
Shanghai Brewery
Shanghai, Shanghai, China
0
Shanghai Fosters Brewery
Shanghai, China
1
2.734
Shenzhen Kingway Brewery
Shenzhen, China
3
2.692
Tsingtao
Qinqdao, China
4
2.556
Wuxi Brewery
Jiangsu Province, China
0
Yinpu Beer Co.
China
1
3.122
Zhejiang Qianjiang Beer Holding Co., Ltd.
Hangzhou, China
0
Zhuhai Kirin President Brewery
Zhuhai, Guangdong, China
2
2.675

Add a Brewery